دسته اصلی

پایان نامه درباره : ناهنجاری مادرزادی

   عنوان پایان نامه : ناهنجاری مادرزادی بیماری قلبی- مادرزادی ،اختلالات اندام،توموراستخوان خاجی- دنبالچه ای ،کیست گردنی، امفالوسل ،گاستروشزی و هیدروپس کشیدن مایع آمنیوتیک از طریق دیواره­­ی شکم در دوران بارداری برای اهداف تشخیصی برای Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره : ناهنجاری مادرزادی

   عنوان پایان نامه : ناهنجاری مادرزادی مگالنسفالی = بزرگی مغز به دنبال اختلال جنینی همراه با تکثیر غیر طبیعی بافت مغز یا تجمع مواد متابولیک          غیر طبیعی . میکرو سفالی یک اختلال اتوزومی مغلوب Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد بعدی مصرف دارو را تقویت می‌کند در سوء مصرف کنندگان کوکائین محرکهای وابسته به کوکائین سبب فعال شدن مناطقی از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی

عنوان پایان نامه :  تغییرات فعالیت سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز 1 به دنبال   آسیب های ناشی از سوختگی حرارتی    بازهای DNA و یا تبدیل سیتوزین به اوراسیل و متیل سیتوزین به تیمین ایجاد جهش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy   1 (Choudhary, Chawala, Soni, Kumar, & Vyas, 2010; Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره: تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

  عنوان پایان نامه : تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال    این هورمون سوخت و ساز چربی و قند را در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی با موضوع: تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

  عنوان پایان نامه : تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال    این هورمون سوخت و ساز چربی و قند را در Read more…

By 92, ago