دسته اصلی

دانلود پايان نامه با عنوان بررسی رابطه شیوه های حل مساله و ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در بین زنان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه شیوه های حل مساله و  ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در بین زنان مقدمه در فصل های پیشین، مباحث نظری تحقیق، متدولوژی و نتایج بدست آمده از جمع Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع :تحلیل دیدگاه‌های فقهی علامه جعفری

عنوان پایان نامه :  بررسی دیدگاه‌های فقهی علامه جعفری دیدگاه علاّمه‌ی جعفری و انتظار او از فلسفه‌ی علم با نگاه فیلسوفان علم فرق دارد، زیرا فیلسوفان علم عمدتاً به متدولوژی علوم توجّه دارند، به بحث Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه موضوع: ارائه مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s

عنوان پایان نامه : ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s کسب­وکار فرآیند­گرا با تنوع­بخشی اختصاصی یا روش­های غیر­استاندارد موقت توسعه یافتند. بنابراین، برای سیستم­های نرم­افزاری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز – شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبزشناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی) تکه ای  از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با عنوان : میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن

عنوان پایان نامه :  میزان پذیرشCRM  ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن     1-7-2)  قلمرو مکانی تحقیق در این پژوهش شعبات بانک حکمت ایرانیان در سراسر کشور قلمرو Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

عنوان پایان نامه :  عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP     می‌گردد تا درک دقیقی از جریان مواد و اطلاعات برای هر زنجیره‌ی ارزش حاصل شود. سومین نوع از داده‌هایی که Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

عنوان پایان نامه :  عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP     مدت زمان اجرای عارضه‌یابی به کمک متد موردنظر میزان مهارت موردنیاز برای تیم عارضه‌یابی در جهت بکارگیری متد موردنظر میزان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP

عنوان پایان نامه :  عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP      جدول ‏2‑1: تقسیم بندی روش‌های ارزیابی عملکرد از سه دیدگاه دیدگاه توصیف مثال از رویکردها بر مبنای نتیجه این روش‌ها Read more…

By 92, ago
رشته مدیریت

پایان نامه:مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه های خصوصی شهر کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه ­های خصوصی شهر کرمانشاه

(بیشتر…)

By 92, ago