دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران  در اين فصل به تفسير نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه­ها بر اساس تحليل­هاي آماري انجام شده در فصل قبل پرداخته شد. تجزيه و تحليل فرضيه­هاي پژوهش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران     3-10-2-14- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی7-1 فرضیه ی فرعی 7-1 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد: H0: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی روش FAHP: این روش که منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است، تصمیم گیرنده را قادر می سازد که تعامل بین معیارهای مختلف را در موقعیت های پیچیده و غیر ساختاری، ارائه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی93 – دانلود

عنوان پایان نامه :   بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی فصل چهارم: شبیه‌سازی فرایند به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس 4-1 مقدمه استفاده از روش‏های عددی در تحلیل مسائل صنعتی یا تحقیقاتی، نیاز به ابزاری قدرتمند به منظور امکان‏سنجی و پیش‏بینی شرایط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد : بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی93

عنوان پایان نامه :   بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی وجود آمد که همگام با برادر بزرگتر خود یعنی هیدروفرمینگ، سبک جدیدی از شکل‌دهی فلزات را ارائه کردند. 1-4 پیشینه کارهای انجام شده از هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی گرم (اعم از مطالعه‏ی تحلیلی، عددی و تجربی) ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در رابطه با : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

عنوان پایان نامه :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی همان طور که از فلوچارت بالا پیداست، برای محاسبه مدول حجمی از دو کمیت  و  که به ترتیب دمای مشخصه دبای و چگالی هستند استفاده می‌کنیم. با توجه به داده‌های مربوط به  و  یک رابطه با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران   (انتشار سهام) یکسان است و بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هر یک از دوره های مالی، واحد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل