دانلود پايان نامه با عنوان بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

عنوان پایان نامه :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 : جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیرو جستار مسئولیت کیفری در قاعده ها و گزاره های عمومی حقوقی کیفری است ولی در نظام قانونگذاری کیفری ایران، هیچگاه سخن از مسئولیت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد با موضوع : مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

    عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.»[1] میل به این اصل را در زمینۀ دفاع از نقشی محدود برای حکومت، در الزام به اخلاق می‌توان مطرح کرد. در این ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد-پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد مسئولیت نیابتی عنوان نیابتی بر مسئولیت اشخاص حقیقی نسبت به ارتکاب جرائم با مسئولیت مطلق نماینده یا کارمندان این اشخاص دلالت ضمنی دارد. عنوان مسئولیت مستقیم بر مسئولیت اشخاص حقوقی به خاطر جرائم ارتکابی توسط مدیران این ادامه مطلب…

پايان نامه با موضوع مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی روابط حقوقی و حقوق و تکالیف ناشی از آن مابین ورزشکاران و مربیان و مدیران – اعم از زن و مرد – ادامه مطلب…

پايان نامه ارشد:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی اختیارات مدیر عامل باشگاه در حقوق فرانسه، رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است. مدیر عامل که جانشین و دستیار رئیس هیأت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی ادامه مطلب…

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی-دانلود پايان نامه

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی نتیجه‌گیری در حقوق ایران راجع به ماهیت رابطه مدیران با شرکت (باشگاه) و شرکا نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه که مدیران وکیل شرکا می‌باشند را ثابت کردیم که پایه و ادامه مطلب…

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی-پايان نامه ارشد حقوق

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه حقیقت آن است که در حقوق انگلستان هم ماهیت رابطه هیأت مدیره و مجمع عمومى یا شرکا در هاله‏اى از ابهام قرار گرفته است. آن ادامه مطلب…

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی-دانلود پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند بر طبق این نظریه، مدیران باشگاه‏ها به مانند وکلاى شرکت مى‏باشند بدین معنا که شرکای (سهامداران) باشگاه‏ها آنها را وکیل خود در ادامه مطلب…

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی-پايان نامه حقوق

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند عمده‏ترین اشکالى که باعث مى‏شود نظریات مذکور مبنى بر وکیل بودن مدیران را نپذیریم این بود که در صورت وکیل دانستن آنها، ادامه مطلب…

مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی-پايان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه برای عضویت در هیأت مدیره باشگاه‌ها، دو شرط مهم و ضروری لازم است: 1ـ3ـ1. اهلیت اهليت صلاحيتي است كه شخص براي دارا شدن و اجراي حق ادامه مطلب…