پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان چکیده: دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مطالعه پیش بالینی، گیرنده D3 را در بروز اثرات کوکائین دخیل دانسته است. هر چند اعتقاد بر این است که اثرات رفتاری کوکائین در وهله اول با وفقه دادن با جذب دوپامین صورت می‌گیرد. اما ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد بعدی مصرف دارو را تقویت می‌کند در سوء مصرف کنندگان کوکائین محرکهای وابسته به کوکائین سبب فعال شدن مناطقی از مغز می‌شوند. که با حافظه دوره‌ای و حافظه کاری سروکار دارند و موجب برانگیختگی الکتروآنسفالوگرافیک ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد -11-2 سبب شناسی 1-3-11-2 عوامل ژنتیک گونه‌های حیوانات آزمایشگاهی از نظر تمایل به مصرف خودانگیز داروهای روانگردان از جمله کوکائین تفاوت‌های چشمگیری نشان می‌دهند و می‌توان نسل‌هایی را پرورش داد که تفاوت بیشتری را نشان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد -11-2 همه‌گیری شناسی طبق DSM-IV-TR حدود 10 درصد جمعیت ایالات متحده کوکائین را امتحان کرده‌اند و 2 درصد آنها سال قبل از مطالعه کوکائین مصرف کرده‌اند. 80% درصد جمعیت مصرف این ماده را در ماه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد دارو باز بگذارند. در این سرمقاله در مورد نقش پزشکی چنین توصیه شده بود: برخی پزشکان از این شجاعت برخوردارند که منع مداوم ماری جوانا را در مورد بیماران به چالش بخوانند. نهایتاً عمل آنها ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد استاین و همکاران 1992، دزوریلا و شیری 1991، هاگا3 و همکاران 1995) پیشینه پژوهشهای انجام یافته بعضی از الگوهای روانشناختی اعتیاد بویژه آنهایی که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد درباره : حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ریو،1992) نزو(1987) یک فرایند پنج مرحله ای را پیشنهاد می کند که اگر به نحو سودمندی بکار گرفته شود فرد را نسبت به فشارزاهای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره :بررسی حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد مفهوم حل مساله توسط دزودیلا[1] و نزو (1982) چنین تعریف شده است فرایند شناختی رفتاری خود رهنمون[2] که خود با استفاده از آن تلاش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد حل مساله فرایند رفتاری شناختی آشکاری است که 1- پاسخهای بالقوه موثر برای موقعیت دشوار را فراهم می سازد. 2- احتمال انتخاب موثر ترین ادامه مطلب…

توسط 92، قبل