حقوق

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان چکیده: دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد بعدی مصرف دارو را تقویت می‌کند در سوء مصرف کنندگان کوکائین محرکهای وابسته به کوکائین سبب فعال شدن مناطقی از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد -11-2 سبب شناسی 1-3-11-2 عوامل ژنتیک گونه‌های حیوانات آزمایشگاهی از نظر تمایل به مصرف خودانگیز داروهای روانگردان از جمله کوکائین Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد -11-2 همه‌گیری شناسی طبق DSM-IV-TR حدود 10 درصد جمعیت ایالات متحده کوکائین را امتحان کرده‌اند و 2 درصد آنها سال Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

    عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد دارو باز بگذارند. در این سرمقاله در مورد نقش پزشکی چنین توصیه شده بود: برخی پزشکان از این شجاعت برخوردارند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد استاین و همکاران 1992، دزوریلا و شیری 1991، هاگا3 Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره : حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ریو،1992) نزو(1987) یک فرایند پنج مرحله ای را پیشنهاد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره :بررسی حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد مفهوم حل مساله توسط دزودیلا[1] و نزو (1982) چنین Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه بررسی حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

    عنوان پایان نامه : بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد حل مساله فرایند رفتاری شناختی آشکاری است که 1- Read more…

By 92, ago