دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد : نظام حقوق و دستمزد در سلسله هخامنشیان

  عنوان پایان نامه : بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان ایجاد شاهنشاهى عظیم البته کار خطیرى است، اما از آن بزرگتر و مهمتر، حفاظت و اداره آنهاست نگهدارى آنچه در میدان کارزار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره : نظام حقوق و دستمزد در سلسله هخامنشیان

  عنوان پایان نامه : بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان این جنبش مهاجرت، که یکى از خصایص بارز تشکیلات دولت هخامنشى بود، این بود که مبانى قدرت خانواده‏هاى بزرگ را استوارتر کرد؛ Read more…

By 92, ago