دسته اصلی

اپلیکیشن کن دو : توانایی های خود را به درآمد تبدیل کنید- قسمت 4

… براي سازمان مشکل است، باید توجه داشت هر قراردادي که محکم و غیر منعطف منعقد شود، می تواند منشأ مشکلاتی در آینده شود. از همین رو ،امروزه بیشترین سازمان هاي برون سپاري کننده ترجیح Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

عنوان پایان نامه : آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی مومنان علي عليه السلام و زهراي اطهر دخت والا گهر پيامبر است. شيعيان جهان در اين Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد تحقیق درباره : میزان و نوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان

    عنوان پایان نامه : بررسی میزان و نوع استفاده ازاینترنت توسط توسعه IT در آن کشور ارائه می‌شود که این آمار در نشان دادن مقام واقعی آن کشور موثر خواهد بود. طرح سرشماری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پايان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

عنوان پایان نامه :  تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر -امنیت و اعتیاد اعتياد به ويژه اعتياد جوانان به مواد مخدر و انواع متنوع داروهاي روان گردان، يكي از مهمترين Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی-پايان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی روند تاريخي نفت اهميت حياتي كه نفت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده برهيچكس پوشيده نيست و تعداد محصولاتي كه Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها-دانلود پايان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها ) روند تاريخي نفت اهميت حياتي كه نفت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده برهيچكس پوشيده نيست و تعداد Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین¬المللی دولت‌ها در این خصوص

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین¬المللی دولت‌ها در این خصوص   یکسان آفریده شده­اند و برابری نسل آن­هـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ Read more…

By 92, ago