پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  عنوان پایان نامه :رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می­گوید، در حالی­که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیرانپیش­بینی می­کند. جنسن و مک­لینگ(1976)، هزینه نمایندگی را هزینهطریق استقراض.» در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   شهرت و اعتبار شرکت می باشد و نتایج حاصله برای طراحی استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت به مدیران توصیه می شود. – هوچائو و همکارانش در سال ٢٠١٠ در مقاله ای با عنوان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد درباره:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت، تاثیر مثبتی بر ایجاد ارزش برای سهام داران داشته و باعث افزایش شهرت و اعتبار شرکت می باشد و نتایج حاصله برای طراحی استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت، تاثیر مثبتی بر ایجاد ارزش برای سهام داران داشته و باعث افزایش شهرت و اعتبار شرکت می باشد و نتایج حاصله برای طراحی استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکت به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

  عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار    در شرکت­ها در خارج از بورس به این امر اقدام می­ورزند. چرا که مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید، که بعضاً ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

  عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار    بر طبق شکل بالا؛ زمانی که سرمایه­گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند از ریسک­گریزی به ریسک­پذیری تغییر جهت می­دهند تا زمانی که دوباره به قسمت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

  عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار    بر طبق شکل بالا؛ زمانی که سرمایه­گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند از ریسک­گریزی به ریسک­پذیری تغییر جهت می­دهند تا زمانی که دوباره به قسمت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

  عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار    بر طبق شکل بالا؛ زمانی که سرمایه­گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند از ریسک­گریزی به ریسک­پذیری تغییر جهت می­دهند تا زمانی که دوباره به قسمت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: تأثیر هیات مدیره بر ارزش¬گذاری سهام در عرضه¬های عمومی اولیه

  عنوان پایان نامه : تأثیر هیات مدیره بر ارزش¬گذاری سهام در عرضه¬های عمومی اولیه   طبق تحقیقاتی، لفرت[1] (2007) با استفاده از اطلاعات 4 سال برای تعداد 160 شرکت به این نتیجه رسید که افزایش در تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می شود. زمانی که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل