پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی اصلی در علم و تکنولوژی به شمار می روند (Garcia and colantohe,2002) ، در متون بازاریابی، نوآوری، نوآوری در بازاریابی به عنوان یک نوع از نوآوری سود به شمار می رود (Grewak ,2001) در متون تجاری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی  سوالات تحقیق آیا جهت گیری مشتری با قابلیت های بازاریابی رابطه مثبت دارد ؟ آیا جهت گیری رقیب با قابلیت بازاریابی رابطه مثبت دارد ؟ آیا جهت گیری هزینه ( هزینه گرایی ) با قابلیت بازاریابی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی می کند که باید بسیار آماده باشند تا بتوانند خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند . امروزه عملکرد سازمان ها یک امر حیاتی برای بقا و دوام آن ها در نظر گرفته می شود . ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه) نیازمند به سازماندهی شرکت­شان به شیوه­ای می­باشند که تنوع داخلی کافی را در استراتژی­ها، ساختارها، کارکنان و فرایندها برای تسهیل انواع تکنولوژی فراهم سازد(کرنی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط پایان نامه ارشد

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه) استانداردهايبازارمغايرتيندارند.در واقع نوآوريپيوسته،بهبودمستمردراما محققان در جواب این که چرا این بُعد نیز در بسیاری از مدل­های کارآفرینی سازمانی بکارگرفته شده است، دو دلیل را بیان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد درباره :بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه) استانداردهايبازارمغايرتيندارند.در واقع نوآوريپيوسته،بهبودمستمردراما محققان در جواب این که چرا این بُعد نیز در بسیاری از مدل­های کارآفرینی سازمانی بکارگرفته شده است، دو دلیل را بیان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

  عنوان پایان نامه : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه) توسط رفیق و احمد(1995) معلوم شد که اگرچه اغلب اینگونه تصور می­شود که P4 برای معرفی بازاریابی و بازاریابی مشتری مناسب است اما درجه بالایی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مدیریت

گرایش :بازاریابی

عنوان : پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات 94 

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

پایان نامهبررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس و انجام تبلیغات شفاهی برای شرکت

(بیشتر…)

توسط 92، قبل