دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

عنوان پایان نامه :    بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت   مثلا بخشی از درآمد حاصل از سود سهام و سود بانکها از مالیات معاف Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی ( مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) -2-1. مدیریت ریسک در اسلام ریسک اهمیت خاصی را در مالیه اسلامی به خود اختصاص Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن   آمدازطریق فعالیتهای اقتصادی در آمدزا برای دولت بسیار محدود بوده وعمدتأ شامل ارائه بعضی کالاها وخدمات­عمومی می‌شود.چراکه به علت حمایت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها و زرین نگار، 1387، ص 4). هدف از توسعه و ترویج صادرات در واقع، بهبود اوضاع اقتصادی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها انگیزش صادرات ممکن است به شکل­های گوناگونی باشد و برای هر شرکتی، ترکیبی از عوامل مطرح می­شود. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

عنوان پایان نامه : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در مورد : بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 2-1 مقدمه تامین مالی صحیح برای اجرای پروژه های سودآور می تواند در جهت افزایش Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

عنوان پایان نامه :نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان در کشورهای پیشرفته مدارس تا آخر روز باز هستند و دانش آموزان Read more…

By 92, ago