دسته اصلی

پايان نامه با موضوع رابطه ویژگی های شخصیتی والدین، سبک¬های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی

عنوان پایان نامه :  رابطه ویژگی های شخصیتی والدین، سبک¬های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان خلق و خو و فرزند پروری‌ خلق و خوی کودکان با افزایش سن تغییر می Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پايان نامه روانشناسی:رابطه ویژگی های شخصیتی والدین، سبک¬های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان

عنوان پایان نامه :  رابطه ویژگی های شخصیتی والدین، سبک¬های والدگری با خلق و خوی کودکان پیش دبستانی شهرستان رامیان فرزندپروری آسان گیرانه در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برسلامت روان و سبک های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD-دانلود پايان نامه روانشناسی

عنوان پایان نامه :  اثربخشی  آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روان و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD طبقه بندی الگوهای تربیتی از نظر آلپورت آلپورت ارتباط والدین و نقش آن ها را به سه Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع:بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

عنوان پایان نامه :  بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار   مایکل برزنسکی[1] 1989 توجه اصلی خود را بر فرآیندها یا سبکهای شناختی ـ اجتماعی قرار داد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1393

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1393  آسان‌گیری بیش از حد می‌‌تواند برای كودك مخرب Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران  الیور و همکارانش معتقدند که برداشت و درک افراد از موقعیت خود در زندگی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر می آورند عملاً‌ می توانند خودشان را به پای همكارانشان برسانند. پژوهش انجام شده در دانشگاه كوئینزلند استرالیا نشان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

عنوان پایان نامه :   رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر آور مربوط به پیش بینی صدمه جسمانی یا روانی، ‌آسیب پذیری در برابر خطر، یا انتظار فرد از اینكه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

عنوان پایان نامه :   رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر عصبی در فرزندانشان بوجود می آورند. این اطفال دارای تمایلات خودکشی بوده و می کوشند خودشان را آزار دهند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در مورد : رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

عنوان پایان نامه :   رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر می تواند های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب مشخص می شود. سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط Read more…

By 92, ago