دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

    عنوان پایان نامه : بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی اي با کمربند و شلوار پوشيده است. اين خفتان يقه ايستاده باريکي دارد. آستين هاي آن Read more…

By 92, ago