بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی      حسين فخاري (1373) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود “بررسي تاثير انتشار گزارشات ميان دوره اي بر قيمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  وی در رساله دکتری خود دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن را برای سالهای 1373تا 1375  مورد بررسي قرارداد. از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  سان پایندر (2003) به بررسی رابطه منفی میان حجم معاملات و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش را پرداخت.  او نشان داد درحالی‌که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در مورد : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی    سرمایه‌گذاری محسوب می شود. آیا سود و زیان حاصله، کیفیت طبقه‌بندی به در قالب غیرقابل‌پیش‌بینی را دارد؟ در پاسخ باید گفت لزوماً. (نوروش و همکاران،  1379). هزینه‌های غیرمترقبه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  تغییرات قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش‌بینی سود و اندازه شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.  (خالقی مقدم، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  فرض بنيادي اين روش بر اين است كه مشاهدات مربوط به سري­هاي زماني مستقل نبوده و به صورت متوالي به هم وابسته مي­باشند و اين وابستگي بين داده­هاي متوالي،  ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  سهامداران جهت اتخاذ تصميمات صحيح و مناسب،  نيازمند اطلاعاتي سودمند هستند.  در ميان اطلاعات موجود،  اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود سهام پیش‌بینی‌شده مقياسي است كه از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی   2 ب) هر گونه تغيير در شرايط اعلام‌شده به سازمان به منظور دريافت مجوز. ج) ساير مدارك و اطلاعات مورد در خواست سازمان و كليّه گزارش­هاي مذكور در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی – دانلود

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی جاري،  DEPN: هزينه استهلاك،  STD: حصه جاري تسهيلات دريافتي و CASH : وجه نقد)” (مشايخي و همكاران،  1384). گروه كثيري از محققين مجموع اقلام تعهدي را به عنوان تغيير ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی   پیش‌بینی نمود. به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که «معمولاً ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل