دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

    عنوان پایان نامه :  تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی مي‌گذارد و چنانچه معلم و استاد و همچنين دانشجو از سلامت رواني بيشتر برخودار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه با موضوع شناسایی تأثیر رهبری دانش بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی

عنوان پایان نامه :  تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی چارچوب مدیریت دانش برای این که بدانیم مدیریت دانش چه کاربردهایی دارد، می توان سطوح دانش را در کنار Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 15 تا 29 سال شهر لردگان-پايان نامه علوم اجتماعی – جامعه شناسی

عنوان پایان نامه :  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 15 تا 29 سال شهر لردگان 1مقدمه ارائه ی تعریفی از انزوای اجتماعی و واژه های نزدیک و همچنین واژه ی Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

تعیین تاثیر شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان -پايان نامه روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان پایان نامه :  بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه رویکردمداخله گرایان مارتین وبالدوینبرای کاربرد چارچوب نظری ولفگانگ وگلیگمن در پژوهش پرسشنامه ای با نام Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

تعیین تاثیر شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان -دانلود پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان پایان نامه :  بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه گروه بندی تعاریف مدیریت کلاس به طور کلی تعاریف بیان شده درمورد مدیریت کلاس رابه Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان مقطع ابتدائی دخترانه-پايان نامه روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

عنوان پایان نامه :  بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان  مقطع ابتدائی دخترانه نظریه تصمیم هربرت سیمون وجیمز مایع (1957،1958)برای فهم رفتار سازمانی چارچوب تصمیم گیری را معرفی Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

بررسی استعاره شعرهای مازندرانی در چارچوب نظریه طرحواره تصوری در معناشناسی شناختی-دانلود پايان نامه ارشد

عنوان پایان نامه : بررسی استعاره شعرهای مازندرانی در چارچوب نظریه طرحواره تصوری در معناشناسی شناختی مبانی نظری 2-3- 1-علوم شناختی و زبان شناسی شناختی “علم شناختی دانشی میان رشته ای است که ادعا می Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه علوم تربیتی: تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت

  عنوان پایان نامه : تحلیل محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی بر اساس مهارت های فراشناخت    اصل عمل كردي: هوشياري به عمل كرد دانش و مهارتهاي خود تنظيمي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی : بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی

عنوان پایان نامه :بازشناخت رفتاری دستگاه اموی در چارچوب مولفه های عملیات روانی اجتماعاتی که هم گام با تاریخ بشری متحول شده اند و دنیای پیچیده تکنولوژی و دهکده کوچک جهانی ارتباطات را رقم زدند، Read more…

By 92, ago