پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

   عنوان پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ده هستند را كاهش مي دهند، اين روند توسط شفرين و استيت من[1] (1985) اثر تمایلی نامیده شد.  آدين نيز اين نتيجه را تاييد كرد كه سرمايه گذاران حقيقي تمايل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس

   عنوان پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مرادی و نیکبخت در تحقیقی دیگر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه ی سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آنان اقدام به بررسی شصت شرکت و با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه درباره : بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

    عنوان پایان نامه : بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان رضايت شغلي كاهش مي يابد و نرخ جابجايي و غيبت كاركنان افزايش مي يابد. رعايت اصل برابري حقوق كاركنان و اعضاي شركت چنين گمان برند كه مقدار پاداش با ميزان فعاليت (داده) آنان تناسب دارد. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پايان نامه ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی:تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی

عنوان پایان نامه :  تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی زمینه های ایجاد دانش: همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد دانش خود به خود ایجاد نمی شود. سازمان ها باید با ارائه تمهیداتی، زمینه ایجاد دانش های جدید را به وجود آورند. نوناکا و ادامه مطلب…

پايان نامه درباره بررسی امکان تعارض مصونیت با عملکرد و مامورین ناجا

عنوان پایان نامه :  تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا -وظايف عمومي فرماندهان، روسا و مديران ماده 51 – پذيرش فرماندهي و مديريت در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس تكليف شرعيه و اطلاعات از نظام ولائي فرماندهي است. ماده 52 – اساسي ادامه مطلب…

پايان نامه ارشد:تعیین رابطه بین بهم پیوستگی و ارزش ویژه برند در بانکها

عنوان پایان نامه :  تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند روش اجرای تحقیق تحقیق عبارتست از مجموعه فعالیتهای منطقی ، منظم ، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر بصورت فردی یا گروهی صورت ادامه مطلب…

دانلود پايان نامه:تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند

عنوان پایان نامه :  تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند کیفیت خدمات الکترونیک : برای تعریف و مشخص شدن کیفیت خدمات الکترونیک ، ابتدا باید واژه خدمات الکترونیک ، شناخته و تعریف شود . در میان  پژوهشگران و دانشگاهیان برای تعریف واژه ادامه مطلب…

پایان نامه تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس مختلف

عنوان پایان نامه :  تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ترین نتیجه راهبرد مقابله‎ای در مدل (S-REF)آن است که بر کارکرد های پردازش سطح پایین تر اثر می گذارد واین کار موجب می شود که منابع شناختی برای فعالیت خود نظمی صرف شوند ودیگر فرآیندها ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عنوان پایان نامه :  تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسياري از كودكان يك هدف دست نيافتني است اغلب كودكان خودشان را در ميان انبوهي از تكاليف مدرسه مستغرق مي­بينند و به دفعات اين والدين هستند كه به كمك آنها مي­شتابند براي حفظ و آمادگي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی رائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان

  عنوان پایان نامه : ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان   این نسبت به 38 درصد کاهش یافته بود. در پایان قرن بیستم، ارزش دفتری دارایی های مشهود کمتر از 20 درصد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل