دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

   عنوان پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ده هستند را كاهش مي دهند، اين روند توسط شفرين و استيت من[1] (1985) اثر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس

   عنوان پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مرادی و نیکبخت در تحقیقی دیگر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه ی سهامداران عادی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

    عنوان پایان نامه : بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان رضايت شغلي كاهش مي يابد و نرخ جابجايي و غيبت كاركنان افزايش مي يابد. رعايت اصل برابري حقوق كاركنان و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی:تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی

عنوان پایان نامه :  تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی زمینه های ایجاد دانش: همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد دانش خود به خود ایجاد نمی شود. سازمان ها Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پايان نامه درباره بررسی امکان تعارض مصونیت با عملکرد و مامورین ناجا

عنوان پایان نامه :  تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا -وظايف عمومي فرماندهان، روسا و مديران ماده 51 – پذيرش فرماندهي و مديريت در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پايان نامه ارشد:تعیین رابطه بین بهم پیوستگی و ارزش ویژه برند در بانکها

عنوان پایان نامه :  تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند روش اجرای تحقیق تحقیق عبارتست از مجموعه فعالیتهای منطقی ، منظم ، منسجم و هدفمند که در Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه:تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند

عنوان پایان نامه :  تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند کیفیت خدمات الکترونیک : برای تعریف و مشخص شدن کیفیت خدمات الکترونیک ، ابتدا باید واژه خدمات Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس مختلف

عنوان پایان نامه :  تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ترین نتیجه راهبرد مقابله‎ای در مدل (S-REF)آن است که بر کارکرد های پردازش سطح پایین تر اثر می گذارد واین Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عنوان پایان نامه :  تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسياري از كودكان يك هدف دست نيافتني است اغلب كودكان خودشان را در ميان انبوهي از تكاليف مدرسه مستغرق مي­بينند Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان

  عنوان پایان نامه : ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان   این نسبت به 38 درصد کاهش Read more…

By 92, ago