دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار

عنوان پایان نامه :  بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران  چکیده هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان      2 9.آزادی در بیان نظرات جدید:ویژگی آزادی بیان نظرات جدید به توانایی جذب Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان- دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان        رویکرد خطی: در این رویکرد فرایند خلاق به عنوان یک فرایند حل Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان      -20 اهمیت خلاقیت در سازمان­ها خلاقیت کمک می‌کند تا سازمان‌ها را در دهکده Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان    خلاقیت به عنوان یک فرایند می‌تواند به طور پیوسته با یافتن، حل کردن مسائل Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان        1-مرحله پیش از ورود : این مرحله مربوط به آزمونها و یادگیری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان      – فرهنگ علمی: سازمانها دارای فرهنگ علمی بیشتر به یادگیری ، پرورش و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان- پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان      – فرهنگ پرهیز کننده در برابر فرهنگ موفقیت گرا : گرایشهای افسردگی از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان      فرهنگ در یک طبقه بندی دیگر براساس میزان تمایل مدیران برای انجام کار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان – دانلود

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان    چهار عنصر اصلی یک فرهنگ قوی به ترتیب زیر است: 1- ارزش‌ها: باورها و Read more…

By 92, ago