دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن

    عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن سيستمهاي مكانيزه در جلوي باجه و پشت باجه و همچنين توسعه سيستمهاي ارتباطي مشتريان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره : تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن

    عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن داشت. اگر چه ترمينالها امكان جستجو و پردازش را سهولت بخشيده لكن هنوز تمامي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن

    عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن مقدمه از ويژگي‌هاي قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژي  ارتباطات و اطلاعات و بكارگيري Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد-پايان نامه صنایع غذایی

عنوان پایان نامه :  اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد تابش برخورد کننده تکفام یا تک طول موج باشد . * جذب در حجمی با سطح Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   را برآورده سازد. مختلف انجام مي‌شود. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   را برآورده سازد. مختلف انجام مي‌شود. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

  عنوان پایان نامه : رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع   را کم­نمایی می­کنند. نتایج برخی از Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره :ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا

عنوان پایان نامه : ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا -1-3 -3 – 4 : روابط عمومی[1] روابط عمومی  عبارت است از مدیریت ارتباط بین سازمان و جوامع مرتبط با Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار – پایان نامه

عنوان پایان نامه :  رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار  نرخ رشد مورد انتظار همه شركت ها تحت تاثير اطلاعات اقتصادي چون Read more…

By 92, ago