دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان مي‌پرسد، با حذف 2 و 3 جزء شكل محوطه به چه صورتي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان جاي فاصله باشد، قانون عمليات بايد تغيير داده شود، يا در برخي Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه درباره : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان ايده‌هايي را كه مي‌دانيم و از تجربه گذشته به خاطر مي‌آوريم، به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان كه حل مسئله را نتيجه كوشش و خطا مي‌انگاشت. پيروان مكتب گشتالت، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با موضوع :تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان

    عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان مي‌پرسد، با حذف 2 و 3 جزء شكل محوطه به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد درباره:تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان

    عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان جاي فاصله باشد، قانون عمليات بايد تغيير داده شود، يا Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد درباره:تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان

    عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان ايده‌هايي را كه مي‌دانيم و از تجربه گذشته به خاطر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه درباره:بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان

    عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان كه حل مسئله را نتيجه كوشش و خطا مي‌انگاشت. پيروان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه : ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

عنوان پایان نامه :ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها  قطعه-قطعه خطی را با اعمال فرض‌های زیر با استفاده از تبدیل یک‌به‌یک بدست آورد: شیب پاره‌خط‌ها، منفی یا صفراست. هیچ واحدی بین مرز و مبدأ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

عنوان پایان نامه :ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها استفاده از منابع، تحمل حداقل هزينه ـبا تكنولوژي موجود ـ است. امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنايع گوناگون يكي از اقدامات ضروري به‌منظور مقايسه Read more…

By 92, ago