پایان نامه با موضوع: مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه¬گذاری و شیوه¬های تأمین مالی در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :    مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه¬گذاری و شیوه¬های تأمین مالی در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته می­شود. در ابتدا مبانی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران

عنوان پایان نامه : بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران -افزایش مشتریان ارجاعی.مشتریان راضی،شرکت را به دوستان و دیگران توصیه می کنند.توصیه کردن یا ارجاع دادن منبع مهم کسب مشتریان جدید ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره :بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران

عنوان پایان نامه : بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران (2001)بیان کرد که امروزه بازاریابان در جستجوی راه ها و اطلاعاتی هستند تا از طریق آن مشتریان وفاداری برای خود ایجاد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران

عنوان پایان نامه : بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران   1)اعتماد و تعهد: یکی از معروف ترین پژوهش های صورت گرفته درباره بازاریابی رابطه مند مربوط به مقاله ای است ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

عنوان پایان نامه :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه چكيده: در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان -رویکرد مدیریت مالی : مطابق این رویکرد ، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری سرمایه ای ( CAPM ) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان خط مشی و استراتژی ، مدیریت افراد ، منابع ، فرآیندها ، رضایت مشتری ، رضایت افراد ، تاثیر بر جامعه و نتایج کسب و کار بیان می شوند که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در كاركنان …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت دولتی

گرایش : تحول

عنوان : بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در كاركنان   اداره کل بیمه سلامت

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه

(بیشتر…)

توسط 92، قبل