پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

(بیشتر…)

توسط 92، قبل