آموزه های اخلاقی در شاهنامه – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   آموزه های اخلاقی در شاهنامه سازند. در جامعه‌ای که اصول عدالت رعایت نشود، ناراحتی و تشویش برقرار می‌شود، مردم نسبت به یکدیگر بدبین می‌شوند و در نتیجه، گردش چرخ اجتماع کند می‌شود؛ زیرا عدالت آن است که هر کس حقوق دیگران را محترم شمارد و آزادی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

عنوان پایان نامه : بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان  خانواده و شیوه های تربیتی حاکم در آن بر نوجوانان و مشکلات آنان تاثیر مستقیم دارد به طوری که مکارمی ( 1372 ) می گوید « مارتین[1] » بر این ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور 93

عنوان پایان نامه :بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور خواری طلبی       پیشرفت     پیوند جویی   پرخاشگری   خودمختاری   عمل متقابل     حفاظت   احترام   تسلط   نمایش   آسیب گریزی   تحقیرگریزی مهرورزی     نظم بازی طرد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه : بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور 93

عنوان پایان نامه :بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور 2 جدول 2-5 فهرست نیازهای مادی انواع نیاز شرح خواری طلبی       پیشرفت     پیوند جویی   پرخاشگری   خودمختاری   عمل متقابل     حفاظت   احترام   تسلط   نمایش   آسیب ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با عنوان :اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها

عنوان پایان نامه :اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها درونی از راه راست خارج شده و به انحراف کشیده می شود و رو به خزان و زیانکاری می رود که نه تنها به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه ی گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متاهل دانشگاه …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی

گرایش : روانشناسی

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب به شیوه ی گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و صمیمیت دانشجویان متاهل دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود

(بیشتر…)

توسط 92، قبل