عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    حالی که همیشه از وجود این موضوع مطمئن نیستیم. لذا روش‌های دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش دیگر برآورد، روش اثرات تصادفی است که فرض می‌کند جزء ثابت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    سایت شرکت بورس اوراق بهادار، بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار و سامانه‌ی جامع اطلاع‌رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم‌افزارهای مرتبط استفاده شده است. برای تجزیه و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      تحقیقی با عنوان بررسی رابطه‌ی بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط فخاری و یوسفعلی تبار(1389) انجام ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه

عنوان پایان نامه :  عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    تعیین کننده پرداخت سود نقدی می‌باشند. هزینه‌های نمایندگی محرک مهمی در شرکت‌های عربستانی در تعیین سیاست تقسیم سود نبودند. زکات نیز نقش مهمی در توضیح تصمیمات تقسیم سود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :  عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  آن‌ها با استفاده از رگرسیون لاجیت و خلاصه آماری آزمون مشخصه‌های پرداخت‌کنندگان، تأثیر سه مشخصه را بر تصمیمات تقسیم سود نقدی تأیید کردند. این ویژگی‌ها شامل اندازه، سودآوری و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پایان نامه :  عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   انتشار سهام جدید و توزیع متناسب آن بین سهامداران موجود، شیوه دیگر پرداخت سود سهام است که بیشتر توسط شرکت‌هایی که سودآورند ولی برای پرداخت سود وجوه کافی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی …

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  :مدیریت بازرگانی

 

عنوان : بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

(بیشتر…)

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  حسابداری

گرایش :حسابداری

عنوان : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

(بیشتر…)

توسط 92، قبل