دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران (مطالعه موردی بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان)

عنوان پایان نامه :  بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران (مطالعه موردی بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان)     نگرانی انسان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران (مطالعه موردی بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان) – پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران (مطالعه موردی بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان)     مند، به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود : بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران (مطالعه موردی بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان)

عنوان پایان نامه :  بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران (مطالعه موردی بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان گیلان)      مشتریان به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

عنوان پایان نامه :    بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت   مثلا بخشی از درآمد حاصل از سود سهام و سود بانکها از مالیات معاف Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز- پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز 18-2-2- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان کارآفرینان به عنوان یک گروه، هم منحصر به فرد هستند و هم متفاوت. به عبارت دیگر شباهت‌های آنها Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

عنوان پایان نامه :   تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز -2-2- ضرورت و اهمیت کارآفرینی گرایش به سوی کارآفرینی و کارآفرینان، از اوایل دهه 1980 به بعد، همزمان با تاکید شرکت‌ها بر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

عنوان پایان نامه :    اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها -1- چکیده: در این فصل ابتدا مقدمه ای از جایگاه موسسات مالی در نظام اقتصادی و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

عنوان پایان نامه :    اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها مقدمه : موسسات مالی مهمترین نهادهای اقتصادی یک کشور بشمار می روند که رشد و شکوفایی Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران – پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :   رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ‌وری ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

عنوان پایان نامه :   رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران   13     نوآوری   نوآوری نوآوری 14   خلاقیت       خلاقیت 15 Read more…

By 92, ago