بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی- پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی کمرین (که به عنوان ژن حاصل از تازاروتن 1 و واکنش­ دهنده به گیرنده رتینوئیک اسید نیز شناخته می­شود)، آدیپوکینی است که به تازگی شناسایی شده است و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی – دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی ارتباط با چاقی است. در پژوهش چو[1] و همکاران (2010)، تأثیر ترکیبی شاخص توده بدنی و (BMT) آمادگی قلبی – تنفسی بر روی غلظت سرمی واسپین در مردان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی شکل 2-3. هورمون واسپین (کاویو و همکاران، 2011)   یک ساعته و همچنین قبل و بعد از 4 هفته برنامه ورزشی در مردان سالم جوان، که به صورت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی پلاسما برای افزایش سطح چاقی کمک می­کند که با ویژگی‌های سندرم مقاومت به انسولین، یعنی افزایش سطح انسولین پلاسما و تری‌گلیسرید، BMI بالا و تجمع چربی احشایی ارتباط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی   2-2-5- پروتئازهای سرین پروتئازهای سرین، از خانواده آنزیم­های پروتئولیتیک[1] هستند و بیش از یک سوم از تمامی آنزیم­های پروتئولیتیک شناخته شده از پروتئازهای سرین می­باشند. پروتئازهای سرین ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در رابطه با : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی   بالا می­­شود. افزایش در چاقی  منجر به تحقیقات گسترده­ای در این موضوع شده است و این کاملاً روشن شده است که پیشرفت چاقی نیاز به حالت تعادل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی کلیات   1-1- مقدمه   عدم فعالیت بدنی و سبک زندگی غیرفعال از عوامل موثر در شیوع چاقی و اضافه وزن است که اغلب اختلالاتی نظیر مقاومت انسولینی، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل