رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه آموزشی مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول عنوان: تاثیر Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

عنوان پایان نامه :ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان  كه براي مشتريان داخلی و خارجی بیمه ها دارد، يک مزيت رقابتی در دنیاي پررقابت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد در مورد : بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

عنوان پایان نامه :  بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران     2 خلاقیت و نوآفرینی نیروی کار 3 تولید نهایی نیروی کار(درجه پرکاری یا کم کاری نیروی کار) 4 وضعیت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

عنوان پایان نامه :بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی 1 – مقدمه : در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتراز گذشته رقابتی وغیرقابل پیش بینی شده ، شرکت ها برای ماندگاری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه مدیریت : بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

عنوان پایان نامه :بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی بازارگرایی وعملکرد سازمان ،شواهد تجربی کافی وجود ندارد. مطالعات دیگری برمتغیرهایی که رابطه ،بین بازارگرایی وعملکرد سازمان ،شواهد تجربی کافی وجود ندارد Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه مدیریت : بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی

عنوان پایان نامه :بررسی نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی شرکت های بیمه خصوصی 1 – مقدمه : در دنیای امروز که فضای تجاری بیشتراز گذشته رقابتی وغیرقابل پیش بینی شده ، شرکت ها برای ماندگاری Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی  بیمه های خصوصی استان گیلان   ثابت ( شایستگی‌ها به سهولت بین ویژگی قابل نقل و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان گیلان

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه مطالعه موردی  بیمه های خصوصی استان گیلان  هدف‌های فردی یا شخصی قابل اجراء ارائه گردد.از این رو ، Read more…

By 92, ago