تاثیر هوش هیجانی بر عملكرد شغلی كاركنان از طریق رفتار سیاسی در شرکت گاز استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت دولتی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی   گرایش:منابع انسانی سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه هاست. می توانید در سایت جستجو کنید :   موضوع تاثیر هوش ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع: تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان – موانع و عوامل نارضايتي شغلي شناسايي و نسبت به رفع آن در ادارات و سازمان ها اقدام گردد. 3- در رأس كار افراد متعهد ، ديندار و مؤمن ، متخصص و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان نتايج رسيديم كه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه ما مورد تأييد قرار گرفت چون داده هايي كه از مقياس سنجش رضايت شغلي ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان است؟هيچ تفاوت معني داري وجود نداشت و فرضيۀ «دو» و «سه» رد شد و مورد تأييد قرار نگرفت. در مورد رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت كه در اين ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان در اين پژوهش موضوع مورد بررسي عبارت بود از «بررسي رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت» كه جامعه مورد بررسي پژوهش كاركنان استانداري زنجان بودند.به دنبال اين مسأله بوديم كه آيا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع: تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان – بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان رابطه معني داري وجود دارد يا نه؟ 2- رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است يا نه؟ 3- استفاده بهينه از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه با موضوع: تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان از آنها شغل مناسب خود را بيابند.البته استفاده از چنين آزمون هايي،محدوديت هايي نيز دارد و بايد تحت نظر متخصصان آزموده انجام گيرد و به همين دليل براي خودآزمايي مناسب نيستند.ليكن درتعيين ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد با موضوع: تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

   عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان – گروه سوم افرادي مي باشند كه امتياز آنها بين 95 – 71 مي باشد.امتياز آنها متوسط مي باشد.آنها زياد سخت نمي گيرند و فرد عجولي نيستند و اغلب وظايف خود را ادامه مطلب…

توسط 92، قبل